Welcome Guest [Log In] [Register]
Add Reply
Hướng Dẫn Cài Đặt Chạy Auto Tài Nguyên Chiến Của Võ Lâm 2 Với Auto Cick
Topic Started: Jul 27 2010, 04:47 AM (164,649 Views)
ModeXiao
Administrator

Đây Auto chế đồ không chiếm chuột .Dùng chế phù,vũ khí,quần áo,trang bị võ lâm 2
-Chạy VL2 trước , sau đó chạy Auto Click
-Bấm Get VL2 để lấy cửa sổ VL2
-Tọa độ Click là tọa độ của Nút"Chế tạo"trong game.
B1:-Nhấn phím nóng CTRL+A và bắt đầu di bảng auto sao cho nút Get trùng với nút chế tạo trong game.
B2- khi đã trùng nút thả phím nóng CTRL+A chọn thời gian và start
*Các Phím Nóng :
CTRL+A : Lấy tọa độ mới ( Phải có VL2 mới có tác dụng )
CTRL+S : Bắt Đầu/Ngưng Auto
Thời gian chế phù lấy 4500
Vũ khí lấy 11000
Auto tài nguyên các bạn để 100
Tùy vào mục đích chế gì nha bạn.
DOWN LOAD : NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ DOWNLOAD


Edited by ModeXiao, Nov 12 2013, 02:05 PM.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ModeXiao
Administrator

Bản Auto Giang Hồ Tống Liêu nhiều bạn tìm kiếm ko có.
Auto có chức năng nổi bật sau.
-Tự động trồng cây .
-Tự động báo danh tống liêu.
-Tự động đào tài nguyên chiên.
-Auto vượt ải thủ
-Auto nhận hồi sinh.
-Auto đốt pháo.
Đownload: Click here download GHTL7.0.7.3

-Đây là phiên bản mới tự động update liên tục.

-Thế là có auto GHTL7.0.7.3 Với nhiều tính năng.

Edited by ModeXiao, Nov 12 2013, 02:05 PM.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Auto Tống Liêu Võ Lâm 2 · Next Topic »
Add Reply