Chào mừng bạn đến với Diễn đàn thảo luận học tập! Website được xây dựng và phát triển bởi Sinh viên Viện CN Sinh học - Thực phẩm! Chúc các bạn có được những khoảnh khắc thú vị với Diễn đàn!
Welcome Guest [Log In] [Register]

LINK TẮT MỚI CỦA DIỄN ĐÀN LÀ: http://damsaomaibiofoodtech.tk
Chào mừng các bạn đến với Forum của tôi.

Hiện tại bạn đang là khách của forum. Điều này sẽ giới hạn bạn trong việc sử dụng các chức năng. Nếu muốn, bạn có thể đăng ký thành viên. (member). Quá trình đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy lưu ý về các quy định chung để không bị khóa nick.

Join our community!


Nếu bạn đã là thành viên, vui lòng đăng nhập (log in):

Username:   Password:
Make New Topic
  • Pages:
  • 1
02 - Ngưỡng sử dụng phụ gia – quan điểm và thực tiễn
  Title Topic Starter Replies Views Topic Info
Regular Mac Blu-ray Player-Play All Types of HD Media Videos with Mac Blu-ray Player
AlisaDaisy 0 84
Sep 5 2015, 09:17 PM
Last Post By: AlisaDaisy
Regular White Kitchens For Sale Nottingham area UK
agustus96 0 153
Oct 14 2014, 01:07 PM
Last Post By: agustus96
Regular Phần III: Quy định và thực tiễn sử dụng phụ gia tại Việt Nam
đã chỉnh sữa
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 769
1 user viewing
Sep 15 2011, 06:27 AM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
Regular Phần Ii:quan ĐiỂm CỦa CÁc NƯỚc Trong ViỆc SỬ DỤng PhỤ Gia ThỰc PhẨm
đã chỉnh sửa
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 619
Sep 15 2011, 06:22 AM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
Regular Phần I: Ngưỡng sử dụng phụ gia
đã chỉnh sửa
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 1,334
Sep 15 2011, 06:17 AM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
Regular phụ lục 121-140
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 540
Sep 15 2011, 05:52 AM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
Regular Phụ lục 101-120
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 451
Sep 15 2011, 12:54 AM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
Regular Phụ lục 81-100
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 316
Sep 15 2011, 12:31 AM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
Regular Phụ lục 61-80
Danh mục phụ gia 61-80
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 342
Sep 14 2011, 11:57 PM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
Regular Phụ lục 41-60
danh mục phụ gia 41-60
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 467
Sep 14 2011, 11:41 PM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
Regular Phụ lục 31-40
danh mục phụ gia thực phẩm 31-40
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 546
Sep 14 2011, 11:04 PM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
Regular phụ lục 11-30
phụ gia thực phẩm 11-30
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 463
Sep 14 2011, 05:39 PM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
Regular phụ lục 1-10
danh mục các phụ gia
dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091 0 495
Sep 14 2011, 05:22 PM
Last Post By: dhtp6blt_huynh.t.k.ngon_10338091
  • Pages:
  • 1
  • 7
Phần I: NGƯỠNG SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM
Phần I: NGƯỠNG SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM
DHTP6CLT-nguyenthithuy-10317671 61 7,979
Sep 13 2011, 05:12 PM
Last Post By: buithikimnga
  • Pages:
  • 1
  • 3
Phần 2. Quan điểm của mỗi nước đại diện
Phần 2. Quan điểm của mỗi nước đại diện
DHTP6CLT-nguyenthithuy-10317671 20 2,400
Sep 11 2011, 10:21 PM
Last Post By: DHTP6CLT-nguyenthithuy-10317671
  • Pages:
  • 1
Make New Topic