Chào mừng bạn đến với Diễn đàn thảo luận học tập! Website được xây dựng và phát triển bởi Sinh viên Viện CN Sinh học - Thực phẩm! Chúc các bạn có được những khoảnh khắc thú vị với Diễn đàn!
Welcome Guest [Log In] [Register]

LINK TẮT MỚI CỦA DIỄN ĐÀN LÀ: http://damsaomaibiofoodtech.tk
Chào mừng các bạn đến với Forum của tôi.

Hiện tại bạn đang là khách của forum. Điều này sẽ giới hạn bạn trong việc sử dụng các chức năng. Nếu muốn, bạn có thể đăng ký thành viên. (member). Quá trình đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy lưu ý về các quy định chung để không bị khóa nick.

Join our community!


Nếu bạn đã là thành viên, vui lòng đăng nhập (log in):

Username:   Password:
Make New Topic
11 - Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
  Title Topic Starter Replies Views Topic Info
Regular Quy định phụ gia tại Châu Âu
2.5.Khía cạnh và nguyên tắc cơ bản.
dhtp6blt-buithikimchi-10371991 1 539
Sep 14 2011, 11:48 PM
Last Post By: dhtp6blt-dothithuhang-10342361
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
2.Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu.(bài sửa hoàn chỉnh)
dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801 4 1,060
Sep 10 2011, 10:33 AM
Last Post By: dhtp6ltphamduylinh10330021
  • Pages:
  • 1
  • 3
I.Tìm hiểu chung về phụ gia
dhtp6blt-buithikimchi-10371991 27 2,031
Sep 7 2011, 09:54 AM
Last Post By: dhtp6blt-caothimydung-10343301
  • Pages:
  • 1
  • 2
Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
tìm hiểu chung về phụ gia ( chỉnh sửa)
dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801 14 2,252
Sep 3 2011, 07:15 PM
Last Post By: dhtp6alt-levuhong-10326741
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
các khái niệm cơ bản
dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801 2 619
Aug 29 2011, 10:15 AM
Last Post By: dhtp6bltduongcongchung10372631
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
2.6.Ghi nhãn phụ gia (tiếp theo)
dhtp6blt-buithikimchi-10371991 2 725
Aug 29 2011, 09:54 AM
Last Post By: dhtp6bltduongcongchung10372631
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
1.Tìm hiểu chung về phụ gia Châu Âu
dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801 2 701
Aug 28 2011, 11:38 AM
Last Post By: dhtp6blt-tranloanphuong-10351771
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
Các khái niệm cơ bản
dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801 3 583
Aug 28 2011, 12:44 AM
Last Post By: dhtp6blt-tranloanphuong-10351771
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
2.6. Ghi nhãn phụ gia
dhtp6blt-buithikimchi-10371991 0 693
Aug 25 2011, 11:42 PM
Last Post By: dhtp6blt-buithikimchi-10371991
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
2.5.Khía cạnh và nguyên tắc cơ bản. (bài sửa hoàn chỉnh)
dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801 0 829
Aug 25 2011, 04:25 PM
Last Post By: dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
2.3.Phụ gia với thực phẩm.(bài sửa hoàn chỉnh)
dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801 0 696
Aug 25 2011, 04:00 PM
Last Post By: dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
2.2.6.Công cụ Lập pháp.(bài sửa hoàn chỉnh)
dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801 0 433
Aug 25 2011, 02:51 PM
Last Post By: dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
Các khái niệm cơ bản
dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801 0 554
Aug 18 2011, 08:42 AM
Last Post By: dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801
Regular Quy định về phụ gia thực phẩm tại Châu Âu
Lịch sử ra đời bộ luật Châu Âu
dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801 0 822
Aug 16 2011, 01:45 PM
Last Post By: dhtp6blt-N.T.QuynhAnh-10346801
Make New Topic