Chào mừng bạn đến với Diễn đàn thảo luận học tập! Website được xây dựng và phát triển bởi Sinh viên Viện CN Sinh học - Thực phẩm! Chúc các bạn có được những khoảnh khắc thú vị với Diễn đàn!
Welcome Guest [Log In] [Register]

LINK TẮT MỚI CỦA DIỄN ĐÀN LÀ: http://damsaomaibiofoodtech.tk
Who posted in: quy trình dự kiến và đặc tính sản phẩm trà lá mãng cầu xiêm
Author Read Posts by Author Posts
PTSP-DHTP5-BNVAnh-09231771 View all posts by this member in the topic 11
DHTP4TLT-Ng.ThiAnhTiep-10339081 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-HuynhTYenNhi-09214211 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-DieuHoa-09091731 View all posts by this member in the topic 11
PTSP-DHTP5-N.T.H.Trang-09214251 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-BuiTNgocLien-09216971 View all posts by this member in the topic 19
PTSP-DHTP5-PTKIMXUAN-09222651 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-HTVAnh-09221331 View all posts by this member in the topic 2
ptsp-dhtp5-trancongnam-09079861 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-NTKThanhXuan-09071251 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-NTThanhHang-09226911 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-L.V.TAN.MANH View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-N.T.N.Giau-09213921 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-NGPKHANHMINH-09217081 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-LETHIMYVAN-09078531 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-Ng.T.Y.Nhi-09131791 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-LeThiThuy-09072941 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-lethinhi-09236861 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-T.KhacHuy-09080131 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-N.T.CAM.VAN-09077741 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-D.P.UYEN-09234181 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-PTKieuNhi-09160141 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-TranTNgocAnh-09231001 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-VoThiAnhThu-09086791 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-LELOC-09227191 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-LeTThuy-09221451 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-TranThiKhanh-09230271 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-D.T.T.Duong-09220231 View all posts by this member in the topic 2
PTSP-DHTP5-DPMNHAN-09088611 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-N.T.T.Hien-09075441 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-DThanhDat-09160091 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-NgoTBichTram-09071291 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-HCNhat-09088341 View all posts by this member in the topic 1
PTSP-DHTP5-HoThiMai-09220051 View all posts by this member in the topic 1
Read Topic · Return to 13 - Trà lá mãng cầu xiêm