Chào mừng bạn đến với Diễn đàn thảo luận học tập! Website được xây dựng và phát triển bởi Sinh viên Viện CN Sinh học - Thực phẩm! Chúc các bạn có được những khoảnh khắc thú vị với Diễn đàn!
Welcome Guest [Log In] [Register]

LINK TẮT MỚI CỦA DIỄN ĐÀN LÀ: http://damsaomaibiofoodtech.tk
Chào mừng các bạn đến với Forum của tôi.

Hiện tại bạn đang là khách của forum. Điều này sẽ giới hạn bạn trong việc sử dụng các chức năng. Nếu muốn, bạn có thể đăng ký thành viên. (member). Quá trình đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy lưu ý về các quy định chung để không bị khóa nick.

Join our community!


Nếu bạn đã là thành viên, vui lòng đăng nhập (log in):

Username:   Password:
Add Reply
What is the best Blu-ray Player Software for PC/Computer 2017?
Topic Started: Nov 12 2016, 08:50 PM (43 Views)
malyyaa
No Avatar

Blu-ray is getting more and more popular for its large storage and excellent quality. Now lots of Blu-ray fans prefer Blu-ray movies. If you want to enjoy the Blu-ray movies with outstanding sound/picture quality at home, you need to pick up a professional and free-trial PC Blu-ray playing software. prefer Blu-ray movies.

UFUSoft PC Blu-ray Player Software is definitely the best choice for you. With this wonderful and free trial blu-ray media player, you are allowed to play any Blu-ray disc, Blu-ray folder and Blu-ray ISO image files on PC. Plus, this wonderful video playing application can easily help you enjoy any wonderful HD video with best watching experience. You can fully enjoy 1080p videos. Now I will show you how to enjoy Blu-ray files with this Blu-ray Player for pc with windows 10/8.1 blue/8/7/vista/xp step by step.

Tips: To enjoy the Blu-ray ISO images, you need to install a virtue Blu-ray drive on your computer first.

Follow the following steps to Play Blu-ray discs or Blu-ray ISO movie and media file on Computer:

Step 1: Install UFUSoft Blu-ray Player for PC.

If you want to enjoy the Blu-ray movies on PC windows 10/8.1/8/7/vista/xp, you need to install a virtue Blu-ray drive on your computer. And then install UFUSoft PC Blu-ray Player Software to your computer by following the instructions.

Posted Image

Step 2: Load Blu-ray Disc.

Launch the virtue Blu-ray drive to load the Blu-ray disc.Then click the “Open Disc” button to open a browse window where you need to find the virtue drive on your PC.

Step 3: Define the audio/video track.

With this UFUSoft Blu-ray Player for PC Users, you are allowed to define the audio/video track, audio channel, playing screen size, and so on.

Plus, with the “Snapshot” function, you can capture your favorite Blu-ray images and save in the format of JPEG, PNG, and BMP.

Posted Image

Step 4: Start to [url=www.blu-ray-media-player.com/blu-ray-player/]play blu-ray movies on PC[/URL].

After all above settings, you can click “Play” button to enjoy your favorite Blu-ray movies on PC at home with wonderful video quality.

Read More :

All in One Windows 10 Blu-ray Player+Windows 10 Video Player

Windows 10 Blu ray Disc Player-Play Blu-ray Disc on Windows 10

Play Blu-ray Disc, Blu-ray Folder or ISO Files on Windows 10

Best Blu-ray ISO Player Software for Windows 10-Play Blu-ray ISO

Windows 10 Blu-ray Video/Meida Ripper-Windows 10 Blu-ray Video/Meida Ripper

2017 Best HTPC Blu-ray Playback Software-Play Blu-ray on HTPC

2016/2017 Best Blu-ray Video/Media Player Software for Windows 10

Solved : Windows 10 Can't Play Blu-ray Discs and BD ISO Movies
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Đại Học Thực Phẩm 4 · Next Topic »
Add Reply