Welcome Guest [Log In] [Register]Top newest is loading...Please wait...
Hy Search trước khi đặt cu hỏi
Cho mừng bạn đến với Diễn đn sinh vin Luật thương mại Quốc tế K07

Username:   Password:
[DS02]Bi tập Thừa kế 1; 4rum PLVN
Topic Started: Jun 1 2009, 12:58 AM (19,378 Views)
nick1233
Member Avatar
Mr. mister
Năm 1973 Su kết hn với B Lm v c 2 người con l Hoa( sinh năm 1975) v Hậu ( sinh năm 1977) đồng thời ng cũng tạo lập ưược một ngi nh thuộc sỡ hữu chung hợp nhất gi trị 180 triệu. Năm 1982, v muốn c con trai nối di v c sự đồng của b Lm, Su sống như vợ chồng với B Son v c 2 con trai l Tấn ( sinh năm 1983) v Thanh ( sinh 1985) v cng sống tại nh ba Son.
Năm 1991, B Lm bị bệnh năng nn lập di chc cho Hoa 2/3 di sản v 2 năm sau th b Lm chết. Năm 1997, Hoa kết hn với Khi v c một người con l Bn. Cng năm đ Sau v b Son tiến hnh đăng k kết hn tại UBND phường.
Năm 1998, Hoa bị tai nạn xe my chết đột ngột nn khng dể lại di chc. Su lập di chc cho Bn l 2/3 di sản của ng.
Năm 2000, Su chết v b Son lo chi ph mai tn hết 5 triệu, bằng ti sản ring của b. Thng 1/2001 cc con của Su khởi kiện đi chia ti sản thừa kế của ng. Qua điều tra, Ta n xc định được:
- Ti sản chung hợp nhất của Su v b Son l 80 triệu.
- Ti sản của Su c trước khi kết hn k nhập vo ti sản chung với b Son.
Yu cầu: Hy chia thừa kế trong trương hợp trn
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nick1233
Member Avatar
Mr. mister
Posted Image
Xc định Di sản của cụ Lm l 1/2 căn nh 180tr : 180tr/2 = 90tr
theo di chc, b Hoa nhận dc 2/3 DS : 2/3 x90 = 60tr
Do mới xđ dc 2/3 nn cn 1/2 DS sẽ đc chia theo PL, số tiền l 30tr
C 3 người TK nn mỗi người nhận đc 30tr/3 = 10tr
Kết quả theo di chc l :
- Hoa : 60tr + 10tr = 70tr
- Hậu : 10tr
- Su : 10tr

Nhưng do b Lm chết năm 1993, lc đ Hậu mới 16t ( sinh năm 1977 ) nn Hậu phải nhận đc phần thừa kế bắt buộc l 2/3 suất thừa kế. V ng Su cũng nhận đc 2/3 suất thừa kế do l chng b Lm.

Mỗi suất tk theo PL l : 90tr/3 = 30tr ( c 3 suất ng Su, b Hoa v b Hậu )
=> Hậu = Su = 2/3 x30 = 20tr.
Nhưng chỉ mới nhận 10tr, thiếu 10tr.
Hai người ny mỗi người sẽ nhận đc 10tr từ phần tk của b Hoa.
Cuối cng l :
Hậu = Su = 20tr
Hoa = 50trKhi Hoa chết ko để lại di chc th ng Su, Khi ( chồng Hoa ) v Bn ( con Hoa ) sẽ nhận đc tk.
Cho nn Su = Khi = Bn = 50tr/3 = 16.66tr

ng su chết, di sản của ng để lại l : 90tr + 20tr + 16.66tr + 40tr ( ts với b Son )= 166.66tr
Chi ph mai tng hết 5tr, vậy di sản cn lại của ng Su l 161.66tr
Theo di chc, chi 2/3 cho Bn, vậy,
Bn : 2/3 x161.66tr = 107.77tr
Phần ti sản khng đc định doạt trong di chc : 161.66tr - 107.77tr = 59.89tr
Chia theo PL cho b Son, Tấn, Thanh, Hậu, Bn ( tk thế vị cho Hoa ) = 59.89
Vậy, mỗi người ở trn đc hưởng : 59.89tr/5 = 10.78tr
Trong khi đ, B Son ( vợ ng Su ), Tn v Thanh chưa thnh nin ( 17t v 15t ) nn đc hưởng 2/3 suất thừa kế.
Suất thừa kế : 161.66/ 5 = 32.33tr [ c 5 người đc thừa kế l b Son, Tấn, Thanh, Hậu, Bn ( thế vị cho Hoa )]
Cho nn b Son, Tấn, Thanh phải nhận đc : 2/3 x32.33tr = 21.55tr
nhưng chỉ mới nhận đc 10.78tr, thiếu 10.77tr
trch theo tỉ lệ từ tiền thừa kế của Bn, Hậu : ( lấy tiền của Bn chia cho tiền của Hậu để c tỉ lệ )
(107.77+10.78)tr/10.78tr= 11/1
Lấy theo tỉ lệ 11:1 cho đủ 10.77trx3 = 32.31tr
Tức l, Bn chi 29.61tr, v Hậu chi 2.7tr

Cuối cng, tiền của ng Su đc chia l:
B Son = Tấn = Thanh = 21.55tr
Hậu = 10.78tr - 2.7tr = 8.08tr
Bn = 107.77tr + 10.78tr - 29.61tr = 88.94tr


Tổng kết lại, cuối cng sau sự chết chc v chia gia sản, kết quả như sau :
Hậu = 20tr ( từ b Lm ) + 8.08tr ( từ ng Su ) = 28.08tr
Son = Tấn = Thanh = 21.55tr ( từ ng Su )
Khi = 16.66tr ( từ Hoa )
Bn = 16.66tr ( từ Hoa ) + 88.94tr ( từ ng Su ) = 105.6tr

\Xong rồi đ. bi lm c tham khảo từ bi lm khc ^^ ( ktra kết quả thi )
Edited by nick1233, Jun 2 2009, 09:23 PM.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ci Chuối
Member Avatar
Hun tước
ci ny lấy mốc thời gian kinh qu..... phần di sản của B Lm khng c trong di chc phải chia theo php lệnh thừa kế năm 1990 v nghị quyết hướng dẫn thi hnh của HDTP của TAND tối cao năm 1990... mấy ci ny tui hem c biết......... Phần cn lại chia theo Bộ luật dn sự năm 1995 v như thầy ni th n khng khc g với bộ luật năm 2005....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nick1233
Member Avatar
Mr. mister
haha, cai nay` khoi lo, boi vi` neu co khac nhieu thi thay da~ keu minh tim` Van ban roi. Neu ko thi` ... rot ca lop ^^
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
khanh
Member Avatar
B tước
nhung sao thay so ko duoc tron.thong thuong ong thay huy thuong ra bai co ket qua tron.dap an co dam bao chinh xac ko vay?
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
senorita
Member Avatar
Hiệp sĩ
Chnh xc rồi đ! ki ny thầy đ cho lm rồi zới lại trong mấy tập bi tập tham khảo cũng c bi ny.nhn chung l khng kh do quanh đi quẩn lại cũng chỉ c chừng đ dạng thi(thừa kế thế vị, trường hợp được hưởng thừa kế ko theo di chc,...) nhớ tnh ton cho cẩn thận vo l được!^^
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nick1233
Member Avatar
Mr. mister
cuối cng th đề cho thấp qu hn !
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
« Previous Topic · Mn bắt buộc · Next Topic »

} rotulo_title();
Skin orginally created by Tariq | Converted by Lewis of the ZetaBoard Theme Zone