Chúc thành viên lớp B207SG luôn đoàn kết - vui vẻ - thành công!!!
Welcome Guest [Log In] [Register]
Quy chế: Click vào đây đọc để biết đánh giá - xếp loại cuối năm như thế nào nhé!
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Chứng khoán
Đồ thị biến động vàng thế giới:[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Truong Chi Luong
Last Activity Mar 17 2012, 11:04 AM
Member Avatar
Status Dec 9 2010, 01:02 AM : Confident and More Mature
Average Posts Per Day 0
Member's Local Time Jun 20 2018, 01:49 PM
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Birthday: February 19
Photo Photo
Account Information Signature
Truong Chi Luong
0984.333.211
truong-chi.luong@unilever.com.vn
"Better Late Than Never "