Welcome Guest [Log In] [Register]
[ Gửi Thông Điệp ] Chào mừng các Tân sinh viên khoa KHVL Khóa 2015!
Topics started by Reecotech
Title Forum Replies Views Topic Info
Súng bơm FAB Ion
năng lượng thấp, quang lượng cao, và nguồn ion hóa bề mặt được gắn cục cột ion đặc
Tin tức MM 0 45
Sep 19 2017, 01:30 PM
Last Post By: Reecotech
Eqs Sims Analyser
EQS của Hiden là một hệ thống máy khối phổ ion thứ cấp gắn đầu dò SIMS
Chia sẻ tài liệu 0 38
Sep 16 2017, 09:44 AM
Last Post By: Reecotech
TPD Workstation nghiên cứu giải hấp
Hệ thống thí nghiệm hoàn chỉnh dành cho những khảo sát các quá trình giải hấp theo nhiệt độ
Tin tức MM 0 26
Sep 14 2017, 10:07 AM
Last Post By: Reecotech
SIMS Workstation phân tích bề mặt màng mỏng, khối phổ ion thứ cấp tĩnh
Kỹ thuật phân tích bề mặt có độ nhạy cao nhất với giới hạn phát hiện nhiều nguyên tố
Tin tức MM 0 22
Sep 13 2017, 09:44 AM
Last Post By: Reecotech
Bản quyền của Ddkhvl.net