Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to DIỄN ĐÀN HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ.
Tham gia

Vui lòng đăng kí thành viên để sử dụng diễn đàn 1 cách tốt nhất !

Username:   Password:
Ngôn ngữ lập trình C++
  Title Topic Starter Replies Views Topic Info
Regular Cho biết đó là ngày thứ mấy trong năm
Cho biết đó là ngày thứ mấy trong năm
Tesulakata 1 4,882
Mar 21 2017, 03:07 PM
Last Post By: Guest
Regular đếm số ước số của số nguyên dương N.
đếm số ước số của số nguyên dương N.
Tesulakata 1 13,584
Jan 17 2015, 02:14 PM
Last Post By: Guest
Regular Viết chương trình tính tổng nghịch đảo của n giai thừa.
Viết chương trình tính tổng nghịch đảo của n giai thừa.
Tesulakata 1 6,387
Oct 12 2014, 01:51 PM
Last Post By: Guest
Regular tính chu vi diện tích tam giác trong các truong hop
longlong 1 2,181
Dec 14 2013, 10:44 AM
Last Post By: SIMDEP123
Regular mảng hai chiều
mảng hai chiều
longlong 0 579
Mar 21 2013, 03:37 PM
Last Post By: longlong
Regular trình bày phép nhân ba chữ số
ex: 123*123
longlong 0 589
Jan 27 2013, 09:45 PM
Last Post By: longlong
Regular tính chu vi diẹn tích hình tròn
tính chu vi , diện tích hình tròn
longlong 0 1,284
Jan 27 2013, 09:21 AM
Last Post By: longlong
Regular tìm số lớn nhất trong năm chữ số
Guest 1 546
Jan 19 2013, 09:27 PM
Last Post By: longlong
Regular [Tham khảo] [Bài tập C++] Kiểu dữ liệu mảng
[Tham khảo] [Bài tập C++] Kiểu dữ liệu mảng
Tesulakata 5 3,710
Oct 23 2012, 08:11 PM
Last Post By: cuong20693
Regular FPT Software Tuyển 8 C/C++ Deverloper
huongthao2989 0 515
Oct 9 2012, 11:25 AM
Last Post By: huongthao2989
Regular FPT Software Tuyển 8 C/C++ Deverloper
huongthao2989 0 513
Oct 9 2012, 11:23 AM
Last Post By: huongthao2989
Regular phát sinh ngẫu nhiên mảng một chiều
phát sinh ngẫu nhiên mảng một chiều
Tesulakata 1 8,138
Jan 20 2012, 07:15 PM
Last Post By: acdt1985
Regular Class SỐ LỚn Trong C++
CLASS SỐ LỚN TRONG C++
Tesulakata 1 2,676
Jan 10 2012, 02:00 PM
Last Post By: mrbibo90
Regular Ma trận trong c++
Ma trận trong c++
Codon 0 5,785
Jul 6 2011, 11:50 PM
Last Post By: Codon
Regular Taylor taylor tính e mũ x
Taylor taylor tính e mũ x
Codon 0 6,132
Jul 6 2011, 11:46 PM
Last Post By: Codon
Regular Link HỌc C++- KhÔng Xem ChẾt Đi
LINK HỌC C++- KHÔNG XEM CHẾT ĐI
Kame 1 1,507
Jun 12 2011, 03:30 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular c++ hướng đối tượng, ebook, link mediaifire
c++ hướng đối tượng, ebook, link mediaifire
Kame 0 1,102
May 23 2011, 01:44 PM
Last Post By: Kame
Regular khởi tạo giá trị mảng một chiều
khở
Tesulakata 0 2,530
May 18 2011, 03:06 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Viết chương trình nhập xuất mảng một chiều các số thực
Viết chương trình nhập xuất mảng một chiều các số thực
Tesulakata 0 11,042
May 18 2011, 03:04 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular In ra dãy số Fibonaci
In ra dãy số Fibonaci
Tesulakata 0 3,161
May 18 2011, 03:03 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tính P(x,y)= x^y
Tính P(x,y)= x^y
Tesulakata 0 1,666
May 18 2011, 03:03 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tính S(n)= 1+(1+2)+(1+2+3)+A+(1+2+3+A+n)
Tính S(n)= 1+(1+2)+(1+2+3)+A+(1+2+3+A+n)
Tesulakata 0 1,451
May 18 2011, 03:02 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tính S(n)=1+1/1+2+1/1+2+3+A+1/1+2+3+A+n, với n>0
Tính S(n)=1+1/1+2+1/1+2+3+A+1/1+2+3+A+n, với n>0
Tesulakata 1 2,235
May 18 2011, 03:02 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tính S(n)=1+1/2!+1/3!+A+1/n! , với n>0
Tính S(n)=1+1/2!+1/3!+A+1/n! , với n>0
Tesulakata 0 3,244
May 18 2011, 03:01 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tí́nh S(n)=1/2+2/3+3/4+A+n/n+1 , với n>0
Tí́nh S(n)=1/2+2/3+3/4+A+n/n+1 , với n>0
Tesulakata 0 3,350
May 18 2011, 03:00 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tí́nh S(n)=1+2^2+3^3+A+n^n , với n>=0
Tí́nh S(n)=1+2^2+3^3+A+n^n , với n>=0
Tesulakata 0 1,103
May 18 2011, 03:00 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tí́nh S(n)=1+1/2+1/3+A+1/n , với n>0
Tí́nh S(n)=1+1/2+1/3+A+1/n , với n>0
Tesulakata 0 2,062
May 18 2011, 02:59 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tí́nh S(n)=1^2+2^2+3^2+A+n^2 , với n>0
Tí́nh S(n)=1^2+2^2+3^2+A+n^2 , với n>0
Tesulakata 0 1,118
May 18 2011, 02:59 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tí́nh S(n)=1-2+3-4+A+((-1)^n+1).n , với n>0
Tí́nh S(n)=1-2+3-4+A+((-1)^n+1).n , với n>0
Tesulakata 0 2,043
May 18 2011, 02:58 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tí́nh S(n)=1-2+3-4+A+((-1)^n+1).n , với n>0
Tí́nh S(n)=1-2+3-4+A+((-1)^n+1).n , với n>0
Tesulakata 0 2,178
May 18 2011, 02:58 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tí́nh S(n)=1+3+5+A+(2n+1) , với n>=0
Tí́nh S(n)=1+3+5+A+(2n+1) , với n>=0Tí́nh S(n)=1+3+5+A+(2n+1) , với n>=0
Tesulakata 0 2,745
May 18 2011, 02:57 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tí́nh P(n)=1.3.5k (2n+1), với n>= 0
Tí́nh P(n)=1.3.5k (2n+1), với n>= 0
Tesulakata 0 1,133
May 18 2011, 02:56 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tính n!, với n >= 0
Tính n!, với n >= 0
Tesulakata 0 2,984
May 18 2011, 02:56 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Một số hoàn thiện
Một số hoàn thiện
Tesulakata 0 2,528
May 18 2011, 02:55 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular giá trị nhị phân của số
giá trị nhị phân của số
Tesulakata 0 2,052
May 18 2011, 02:53 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ
Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ
Tesulakata 0 8,839
May 18 2011, 02:52 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên
Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên
Tesulakata 0 5,187
May 18 2011, 02:51 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Kiểm tra xem n có phải là số chính phương
Kiểm tra xem n có phải là số chính phương
Tesulakata 0 35,119
May 18 2011, 02:48 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Kiểm tra xem 3 số đó có lập thành tam giác khôn
Kiểm tra xem 3 số đó có lập thành tam giác khôn
Tesulakata 0 6,192
May 18 2011, 02:47 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Viết chương trình tính tiền cước TAXI
Viết chương trình tính tiền cước TAXI
Tesulakata 0 10,148
May 18 2011, 02:47 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular tính diện tích và chu vi các hình:
tính diện tích và chu vi các hình:
Tesulakata 0 15,192
May 18 2011, 02:46 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Cho biết năm này có phải là năm nhuận hay không?
Cho biết năm này có phải là năm nhuận hay không?
Tesulakata 0 5,384
May 18 2011, 02:45 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Kiểm tra xem giờ, phút, giây đó có hợp lệ hay không?
Kiểm tra xem giờ, phút, giây đó có hợp lệ hay không?
Tesulakata 0 3,633
May 18 2011, 02:45 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Kiểm tra xem ngày, tháng, năm đó có hợp lệ hay không?
Kiểm tra xem ngày, tháng, năm đó có hợp lệ hay không?
Tesulakata 0 6,518
May 18 2011, 02:44 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular [Tham khảo] [Bài tập C++] Cấu trúc lệnh
[Tham khảo] [Bài tập C++] Cấu trúc lệnh
Tesulakata 9 15,786
May 18 2011, 02:43 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular tìm ước số lẻ lớn nhất của n.
tìm ước số lẻ lớn nhất của n.
Tesulakata 0 5,064
May 18 2011, 02:41 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular tính tổng các ước số dương của n.
tính tổng các ước số dương của n.
Tesulakata 0 13,945
May 18 2011, 02:40 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular đếm xem n có bao nhiêu chữ số là số nguyên tố.
đếm xem n có bao nhiêu chữ số là số nguyên tố.đếm xem n có bao nhiêu chữ số là số nguyên tố.
Tesulakata 0 5,769
1 user viewing
May 18 2011, 02:39 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular kiểm tra có phải là số đối xứng
kiểm tra có phải là số đối xứng
Tesulakata 0 11,261
May 18 2011, 02:39 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Cho 2 số nguyên a, b. Viết hàm hoán vị giá trị 2 số trên
Cho 2 số nguyên a, b. Viết hàm hoán vị giá trị 2 số trên
Tesulakata 0 14,778
May 18 2011, 02:37 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular ước chung0 bội chung
Tesulakata 0 1,050
May 18 2011, 02:36 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular hệ phương trình
Tesulakata 0 1,292
May 18 2011, 02:36 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular KiỂm Tra Tam GiÁc
KIỂM TRA TAM GIÁC
Tesulakata 0 4,550
May 18 2011, 02:35 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular (-q/2+(p3/27+q2/4)1/2)1/3 + (-q/2 – (p3/27+q2/4)1/2)1/3
(-q/2+(p3/27+q2/4)1/2)1/3 + (-q/2 – (p3/27+q2/4)1/2)1/3
Tesulakata 0 1,066
May 18 2011, 02:34 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Viết chương trình tính tiền lương ngày cho công nhân
Viết chương trình tính tiền lương ngày cho công nhân
Tesulakata 0 5,175
May 18 2011, 02:33 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Viết chương trình tính tiền thuê máy dịch vụ Internet và in ra màn hình kết quả
Viết chương trình tính tiền thuê máy dịch vụ Internet và in ra màn hình kết quả
Tesulakata 0 4,280
May 18 2011, 02:32 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Nhập số nguyên dương n (0 <= n< 1000) và in ra cách đọc của n.
Nhập số nguyên dương n (0 <= n< 1000) và in ra cách đọc của n.
Tesulakata 0 8,109
May 18 2011, 02:32 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Nhập số nguyên dương n (n>0). Đếm xem có bao nhiêu số hoàn thiện < n.
Nhập số nguyên dương n (n>0). Đếm xem có bao nhiêu số hoàn thiện < n.
Tesulakata 0 4,042
May 18 2011, 02:31 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular Nhập số nguyên dương n (n>0). Liệt kê n số chính phương đầu tiên.
Nhập số nguyên dương n (n>0). Liệt kê n số chính phương đầu tiên.
Tesulakata 0 5,194
May 18 2011, 02:30 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular [Tham khảo] [Bài tập C++] Thủ tục hàm
[Tham khảo] [Bài tập C++] Thủ tục hàm
Tesulakata 3 11,930
May 18 2011, 02:29 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular 8000 bài tập c+=
8000 bài tập c+=
Tesulakata 0 2,114
May 18 2011, 02:24 AM
Last Post By: Tesulakata
Regular [Tutorial] OpenGL on videotutorialsrock.com
[Tutorial] OpenGL on videotutorialsrock.com
Tesulakata 0 930
May 17 2011, 04:07 PM
Last Post By: Tesulakata

[font=Times New Roman] .c_post img,#topic_review img { max-width:60%; } a.view_full { insert CSS styling here; } [/font]
Xây dựng bởi "Tesulakata" , dựa trên mã nguồn mở Zetaboards.
Xem tốt nhất trên các trình duyệt: Oprera, Mozilla Firefox, Google Chrome ở độ phân giải 1024 x 768 pixels.
Diễn đàn là một hệ thống mở, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.