Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng Bạn!
Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé qua, xin đọc bảng [Hướng dẫn] này để biết thêm về cách sử dụng diễn đàn. Hãy [Đăng ký] làm thành viên để có thêm quyền hạn truy cập vào những nơi ưu tiên dành cho thành viên. Để bắt đầu xem những bài viết, xin chọn một đề tài ở dưới. yêu cầu thành viên đã đăng ký tích cực viết bài . để sây dựng 4rum ngày càng lớn mạnh
Domain : http://bl-zoom.no1.vn/


Tài khoản: Mật Khẩu:
Ghi Nhớ?
Add Reply
Mã khôi phục cài đặt góc của máy samsung
Topic Started: Apr 30 2011, 01:00 AM (54,885 Views)
songzaj
Member Avatar
Administrator
Mã Khôi phục cài đặt gốc của Samsung là 00000000 ( 8 số 0)
nếu mà không phải thì là do người sử dụng đã thay đổi rồi.

Bạn có thể sử dụng lệnh format máy( chú ý là sẽ mất hết dữ liệu nhé)
*2767*3588# (Đây là lệnh format máy đó => mất hết dữ liệu).

GOODLUCK!!!
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Fun Zone - Chia sẻ · Next Topic »
Add Reply

Powered by Zeta Boards © 2010-2011.
Styles Designed by bl-zoom.no1.vn.
Developed by VFZ Member
Best viewed in Mozilla Firefox at 1024x768 pixel